Autonomní vozidla v logistice

dhla_self-driving vehicles.JPG

Logistická společnost DHL vydala novou studii o trendech s titulem Autonomní vozidla v logistice. Zpráva upozorňuje na klíčové prvky a výrazný potenciál autonomní techniky v oboru logistiky.

Studie o trendech zahrnuje v prvním oddílu příklady aplikací v různých průmyslových oborech a také zkoumá konkrétní případy využití autonomních vozidel napříč celým logistickým hodnotovým řetězcem. Studie se věnuje mimo jiné následujícím aplikacím autonomních vozidel:

•           Autonomní přeprava a asistovaná příprava zboží k odběru ve skladech.

•           Autonomní venkovní logistika, např. venkovní sklady, přístavy a letištní provozy.

•           Asistovaná jízda nákladních vozidel na dálnici a jízda v konvojích v linkové dopravě.

•           Poslední úsek distribuce.

„Některé skladovací provozy používají autonomní vozidla do určité míry již roky, ale rozšiřování aplikací autonomní jízdy dramaticky změní odvětví logistiky,“ říká Dr. Markus Kückelhaus, ředitel společnosti DHL zodpovědný za výzkum trendů. „Dalším evolučním krokem v této oblasti je autonomní jízda na veřejných komunikacích. Logistický průmysl má díky dlouhodobým zkušenostem s používáním řešení pro autonomní jízdu v řízeném prostředí nejlepší postavení pro utváření budoucnosti autonomních vozidel. DHL může společně s partnery a zákazníky převzít na této cestě vedoucí roli.“

Autonomní vozidla mohou poskytovat širokou škálu rozhodujících výhod včetně vyšší úrovně bezpečnosti silničního provozu, vyšší hospodárnosti a nižšího zatížení životního prostředí. Studie o trendech ovšem upozorňuje na to, že autonomní technika musí ujít ještě kus cesty, aby dosáhla plné zralosti. Velkého pokroku je nezbytné dosáhnout také v oblastech legislativy, akceptace veřejností a odpovědnosti. Navzdory těmto překážkám se již objevují přesvědčivé ukázky praktického využití, které jasně naznačují, že mnoho organizací je ochotno vyvíjet a zavádět do praxe techniku pro autonomní jízdu.

Studie o trendech Autonomní vozidla v logistice předpovídá pro veřejné dálnice a městské komunikace:

  • v blízké budoucnosti vylepšení stávajících asistenčních funkcí,
  • v dalším kroku zavedení autonomní jízdy ve specifických situacích, např. v dopravních kolonách na dálnicích,
  • ve vzdálenější budoucnosti plně autonomní konvoje nákladních vozidel na dálnicích v nepřetržitém provozu.

„Není pochyb o tom, že autonomní jízda změní svět logistiky,“ dodává Matthias Heutger, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za marketing a vývoj. „DHL již aplikuje mnoho řešení pro autonomní logistiku ve skladovacích provozech a má tak nejlepší předpoklady k tomu, aby dál podpořila trend zavádění autonomních vozidel do logistiky.“

Studie Autonomní vozidla v logistice je nejnovější v řadě studií připravených specializovaným oddělením DHL pro výzkum trendů, které se zaměřuje na výzkum, analýzu a možnosti využití nových trendů v logistice. Tento trend byl identifikován společností DHL společně s ostatními směry vývoje v rámci každoročně aktualizovaného dokumentu Logistics Trend Radar, který zkoumá dopady sociálních, obchodních a technických trendů na logistický průmysl.

 

Zdroj:motorinfo.cz