Propozice ankety ZELENÉ AUTO

Propozice ankety Zelené Auto roku 2017 v České republice

 

I. Status soutěže

Anketu pořádá agentura Brera, s.r.o s cílem ocenit nejvýznamnější nový ekologický automobil na českém trhu. Ten je zvolen porotou složenou z řad odborných motoristických novinářů i odborníků z automobilové branže, nezávislých na kterékoli vyrábějící nebo dovážející firmě.

 

II. Podmínky pro zařazení automobilu do soutěže

Pro účast v soutěži musí každý automobil splňovat tyto podmínky:

  • do ankety mohou být zařazeny hybridní modely, elektroauta, automobily poháněné palivovými články či spalující vodík, auta s pohonem na zemní plyn, LPG, na E85 a tzv. úsporné modely, což jsou modely vybavené souborem technických opatření vedoucích ke snížení spotřeby (stop-start, prodloužené převody, úsporné pneumatiky, indikátor řazení, inteligentní alternátory);
  • automobil musí být novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; může se jednat o facelift či modernizaci modelu, v jehož rámci se poprvé objeví nějaká ekologická, resp. úsporná technologie.

Volí se jeden vybraný model.

III. Volební procedura

 

Porota bude volit ze seznamu vozů splňujících daná kritéria. Volba bude probíhat jednokolově. Nominace vozů a účast je bezplatná. Každý hlasující má k dispozici celkem 10 bodů. Jednomu vozu je možné přidělit maximálně pět bodů. Hlasující musí přidělit všechny body a vždy jasně určí vítěze. Hlasovací lístek poté zašle pořadateli ankety.

IV. Kritéria volby

 

Při posuzování jednotlivých kandidátů se hodnotí především tato hlediska: spotřeba, cena, celková technická konstrukce, funkčnost, plnění ekologických norem, přičemž jedním z kritérií umožňující porovnání vozidel nejrůznějších tříd a kategorií je low constumption for money - nízká spotřeba s ohledem na vynaložené peníze.

VI. Vyhlášení výsledků

 

Konečné výsledky ankety budou vyhlášeny před koncem roku 2016 v rámci vhodné společenské akce věnované automobilům.